A Felelősségvállalási nyilatkozat az Egyedi Utazási Szerződés részét képezi.

Kijelentem, hogy egészségi állapotom lehetővé teszi az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. által szervezett vízitúraprogramon való részvételt, és tudomásom szerint nem szenvedek olyan betegségben, amely gátolná a vízitúraprogramon való részvételt.

Kijelentem hogy tudok úszni, illetve – ennek hiányában – mentőmellény folyamatos viselete mellett szabad akaratomból vállalom a vízitúrán való részvételt.

Elfogadom és betartom, hogy amennyiben felügyeletem alatt 14 éves kor alatti gyermek utazik velem, a vízitúra során folyamatosan viseli az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. által rendelkezésünkre bocsátott mentőmellényt.

Tudomásul veszem, hogy a vízitúraprogramon való részvétel emelt kockázatú szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai, mentális, szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. szolgáltatásait.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai sem állnak ilyen szerek befolyásoltsága alatt.

Kijelentem, hogy az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. által szervezett vízitúra szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (mentőmellény, evező, kenu/kajak, vízálló táska) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú személyek rendelkezésére bocsátott felszerelést, élményelemeket a csoport tagjai is rendeltetésszerűen használják.

Használat után az eszközöket a felügyeletem alatt álló csoport képviselőjeként visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.

Amennyiben magam vagy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai nem rendeltetésszerűen, nem előírás szerint használják az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal kárt okozok magamban, illetve a felügyeletem alatt álló csoport bármely tagja okoz magában és/vagy másban sérülést vagy egyéb kárt, úgy az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft.-vel szemben bárminemű kártérítési igényem kizárt, ill. mentesítem az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft.-t a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak kárigénye tekintetében.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármely sérülés az eszköz és/vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű használatából adódik, úgy azt az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. részére köteles vagyok haladéktalanul írásban jelezni. Vonatkozó tájékoztatást a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak is megadtam.

Tudomásul veszem, amennyiben az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. a programot vis maior helyzet miatt (pl. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével vagy a túravezető a vis maior pontos leírásával megindokolt döntése alapján) még megkezdése előtt lemondja, az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. saját hatáskörben esőnapot jelöl ki.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben időjárási vagy egyéb vis maior helyzet miatt a programot az indulást követően, de a tervezett cél elérése előtt a túravezető vis maiorra való indoklással vagy időjárási okok miatt befejezi, illetve amennyiben a vízitúra bármely más természeti/időjárási oknál fogva vagy egyéb, az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft.-nek nem tulajdonítható oknál fogva a tervezettnél rövidebb lesz, illetve amennyiben a kiírással ellentétben, részben vagy teljesen másik útvonalon valósul meg, az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. nem köteles a túrát megismételni, illetve semmiféle kártérítéssel nem tartozik.

Kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) képviselőjeként, valamint jómagam is a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy  a felügyeletem alatt lévő 18 év alatti személyekkel ezen követelményeket betartatom.

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a megadott e-mail-címre a Felfedezők, illetve az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. akcióiról, kedvezményes programjairól, híreiről információt kapjak.

Beleegyezem, hogy a programon fotók és/vagy videofilm készülhet, amelyet az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. programjainak népszerűsítése céljából díjmentesen felhasználhat. Ezeken a felvételeken a résztvevők nem lehetnek felismerhetők.