Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

A Felelősségvállalási nyilatkozat az Egyedi Utazási Szerződés részét képezi.

Tudomásul veszem, hogy a túrán csak egészsegesen vehetek részt. Nyilatkozom, hogy fertőző betegség, láz, köhöges, torokfájás, szag- és ízérzés vesztés, fejfájás,  hányás vagy hasmenés esetén nem veszek részt a túrán. Emellett nincs tudomásom olyan betegségemről vagy fennálló állapotomról, amely meggátolná a túra teljesítését.

Kijelentem hogy tudok úszni, illetve – ennek hiányában – mentőmellény folyamatos viselete mellett szabad akaratomból vállalom a vízitúrán való részvételt.

Elfogadom és betartom, hogy amennyiben felügyeletem alatt 14 éves kor alatti gyermek utazik velem, a vízitúra során folyamatosan viseli a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által rendelkezésünkre bocsátott mentőmellényt.

Tudomásul veszem, hogy a vízitúraprogramon való részvétel emelt kockázatú szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai, mentális, szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják

a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ szolgáltatásait.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai sem állnak ilyen szerek befolyásoltsága alatt.

Kijelentem, hogy a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által szervezett vízitúra szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (mentőmellény, evező, kenu/kajak, vízálló táska) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú személyek rendelkezésére bocsátott felszerelést, élményelemeket a csoport tagjai is rendeltetésszerűen használják.

Használat után az eszközöket a felügyeletem alatt álló csoport képviselőjeként visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.

Amennyiben magam vagy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai nem rendeltetésszerűen, nem előírás szerint használják az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal kárt okozok magamban, illetve a felügyeletem alatt álló csoport bármely tagja okoz magában és/vagy másban sérülést vagy egyéb kárt, úgy a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-val szemben bárminemű kártérítési igényem kizárt, ill. mentesítem a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-t a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak kárigénye tekintetében.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármely sérülés az eszköz és/vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű használatából adódik, úgy azt a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. részére köteles vagyok haladéktalanul írásban jelezni. Vonatkozó tájékoztatást a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak is megadtam.

Tudomásul veszem, amennyiben a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a programot vis maior helyzet miatt (pl. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével vagy a túravezető a vis maior pontos leírásával megindokolt döntése alapján) még megkezdése előtt lemondja, a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ saját hatáskörben esőnapot jelöl ki.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben időjárási vagy egyéb vis maior helyzet miatt a programot az indulást követően, de a tervezett cél elérése előtt a túravezető vis maiorra való indoklással vagy időjárási okok miatt befejezi, illetve amennyiben a vízitúra bármely más természeti/időjárási oknál fogva vagy egyéb,a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-nak nem tulajdonítható oknál fogva a tervezettnél rövidebb lesz, illetve amennyiben a kiírással ellentétben, részben vagy teljesen másik útvonalon valósul meg, a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem köteles a túrát megismételni, illetve semmiféle kártérítéssel nem tartozik.

Kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) képviselőjeként, valamint jómagam is a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy  a felügyeletem alatt lévő 18 év alatti személyekkel ezen követelményeket betartatom.

Beleegyezem, hogy a programon fotók és/vagy videofilm készülhet, amelyet a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ programjainak népszerűsítése céljából díjmentesen felhasználhat. Ezeken a felvételeken a résztvevők nem lehetnek felismerhetők.