Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

A Felelősségvállalási nyilatkozat az Egyedi Utazási Szerződés részét képezi.

Kijelentem, hogy egészségi állapotom lehetővé teszi a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által szervezett vízitúraprogramon való részvételt, és tudomásom szerint nem szenvedek olyan betegségben, amely gátolná a vízitúraprogramon való részvételt.

Kijelentem hogy tudok úszni, illetve – ennek hiányában – mentőmellény folyamatos viselete mellett szabad akaratomból vállalom a vízitúrán való részvételt.

Elfogadom és betartom, hogy amennyiben felügyeletem alatt 14 éves kor alatti gyermek utazik velem, a vízitúra során folyamatosan viseli a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által rendelkezésünkre bocsátott mentőmellényt.

Tudomásul veszem, hogy a vízitúraprogramon való részvétel emelt kockázatú szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai, mentális, szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használjáka BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ szolgáltatásait.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai sem állnak ilyen szerek befolyásoltsága alatt.

Kijelentem, hogy a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által szervezett vízitúra szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (mentőmellény, evező, kenu/kajak, vízálló táska) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú személyek rendelkezésére bocsátott felszerelést, élményelemeket a csoport tagjai is rendeltetésszerűen használják.

Használat után az eszközöket a felügyeletem alatt álló csoport képviselőjeként visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.

Amennyiben magam vagy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai nem rendeltetésszerűen, nem előírás szerint használják az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal kárt okozok magamban, illetve a felügyeletem alatt álló csoport bármely tagja okoz magában és/vagy másban sérülést vagy egyéb kárt, úgy a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-val szemben bárminemű kártérítési igényem kizárt, ill. mentesítem a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-t a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak kárigénye tekintetében.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármely sérülés az eszköz és/vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű használatából adódik, úgy azt a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. részére köteles vagyok haladéktalanul írásban jelezni. Vonatkozó tájékoztatást a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak is megadtam.

Tudomásul veszem, amennyiben a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a programot vis maior helyzet miatt (pl. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével vagy a túravezető a vis maior pontos leírásával megindokolt döntése alapján) még megkezdése előtt lemondja, a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ saját hatáskörben esőnapot jelöl ki.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben időjárási vagy egyéb vis maior helyzet miatt a programot az indulást követően, de a tervezett cél elérése előtt a túravezető vis maiorra való indoklással vagy időjárási okok miatt befejezi, illetve amennyiben a vízitúra bármely más természeti/időjárási oknál fogva vagy egyéb,a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ-nak nem tulajdonítható oknál fogva a tervezettnél rövidebb lesz, illetve amennyiben a kiírással ellentétben, részben vagy teljesen másik útvonalon valósul meg, a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem köteles a túrát megismételni, illetve semmiféle kártérítéssel nem tartozik.

Kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) képviselőjeként, valamint jómagam is a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy  a felügyeletem alatt lévő 18 év alatti személyekkel ezen követelményeket betartatom.

Beleegyezem, hogy a programon fotók és/vagy videofilm készülhet, amelyet a BRUCKNER ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ programjainak népszerűsítése céljából díjmentesen felhasználhat. Ezeken a felvételeken a résztvevők nem lehetnek felismerhetők.